Feng Shui

SAĞLIK, PARA VE MUTLULUĞA GÖTÜREN 5000 YILLIK ÇİN BİLGELİĞİ

Feng Shui, evrenin enerjilerini inceleyen, kökleri binlerce sene öncelere dayanan Çin metafizik bilimidir. Kelime anlamı olarak ‘’rüzgâr ve su ‘’ demektir. Evlerimizde, çalıştığımız işyerlerinde yaşadığımız ortamlarda kullandığımız eşyalarımızın ve dekorasyonumuzun çevremizi saran enerjilerle ne kadar uyumlu olduğunu belirleyerek,   gerekli çözümler ve aktivasyonlar ile bu enerjileri harekete geçirir ve hayatımıza maddi kazanç ve ilişkilerimizde uyumu çekmeyi amaçlar.

ÇİN KOZMOLOJİSİ-TAİ CHİ

Tai Chi yang ve yin fikrinden çıkmıştır. Evrendeki her şeyi iki cephesiyle açıklayabiliriz. Tai Chi ortadan ikiye bölünmüş bir dairesel şekille belirtilir. Beyaz taraf yang siyah taraf yin dir. Bu dairede uyum vardır. Dolayısı ile düz bir çizgiyle ayrılmamıştır. Yin içinde küçük bir parça yang ve yang içinde küçük bir parça yin bulunur. Ana fikir şudur. Evrende her şey kendi içinde zıt parçacıklar barındırır ve bu karşıt enerjilerin birlikteliğinden değişim ler yaşanır.. Bu bilgi evrenin temelini oluşturur. Kadın-erkek , karanlık-aydınlık, yaz-kış, siyah-beyaz, üzüntü-mutluluk …..

Feng Shui nin temelinde de Tai Chi yatar. Doğada kuvvetli enerjilerin doğduğu yerler dağlardır, dağlar yindir, denizler, sular yangdır . Dağların denizlerle (suyla) birleştiği yerlerde en iyi enerjiler birikir yani iki enerjinin kariştığı ve buluştuğu yerlerdir. Evlerimizde oturma odalarımız, çalışma odalarımız aydınlık, haraketli yang alanlardır. Yatak odalarımız ise daha karanlık, sessiz ve yin alanlardır.

EVRENDE HİÇ BİRŞEY TEK BAŞINA VAR OLAMAZ

tai chi

 

 

 

5 ELEMENT TEORİSİ

5 element teorisi çin kültüründeki her şeyin temelini oluşturur. Feng shui, I ching, çin tıbbı ve bir çok alanda 5 element teorisi esas alınır. Bu elementler ateş, toprak, metal, su ve ağaç dır. Her elementin ayrı bir chi ( enerji ) tipi vardır. Bunların arasındaki akış doğadaki, çevremizdeki, evlerimizdeki ve hatta vücudumuzdaki dengeyi belirler. Bu akış üreten dengede olabileceği gibi yıkıcı veya zayıflatıcı dengede de olabilir. Ana fikir eğer bu 5 elementin birbirleri arasında denge varsa her şey yolunda,   dengeden çıkarlarsa sorunlar var demektir.

5 element.2jpg

Üreten dengede elementler birbirini besler ve bir diğerini oluştururlar..Ateş, toprağı oluşturur. Topraktan metal oluşur, metal eridiğinde su gibi akışkan olur. Su ağacı besler ve ağaç ateşi güçlendirir.

Yıkıcı dengede elementler arası bir ters denge söz konusudur. Örneğin su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal ağacı keser, Ağaç toprağı yok eder ve toprak ise suyu çamura dönüştürür.

Zayıflatıcı dengede ise her elementin bir önceki elementi üretirken zayıladığını bize anlatır. Örneğin toprak metali üretir ama bu esnada gücü azalır, ağaç ateşi güçlendirirken ağaç özelliğini kaybeder.

EJDERHANIN KOZMİK NEFESİNİ YAKALAMAK (sheng chi )

Feng Shui nin önemli görüşlerinden biri ejderhanın kozmik nefesİ olarak kabul edilen chi kavramını anlamaktır. Chi, doğada var olan, insanlara şans ve güzel gelecek getiren asıl enerjidir. Çevremizde bize güzel duygular uyandıran her şeyde pozitif chi vardı. Keyifle hazırlanan bir yemekte,   sabah yürüyüşünde,   hafif hafif esen meltemin üzerimizde bıraktığı etkide.

Yapılan Feng Shui analizlerinde bu enerjiyi belirlemek ve aktive etmek üzerine çalışmalar yapılır. Bu enerjinin nerelerde bulunduğu ve evlerimizin, işyerlerimizin bu enerjiden ne ölçüde faydalandığı Feng Shui nin konusudur. Feng Shui danışmanları işe önce dış mekânı inceleyerek başlarlar, çevre ile ilgili her konu Form Okulu öğretilerini içerir ve Feng Shui analizinde çok önemli bir yer tutar. Öncelikle mekân rüzgârdan korunaklı olmalı binanın arka cephesinde onu koruyan yüksek dağlar, ağaçlar olmalı( büyük şehirlerde bu dağları temsil eden diğer binalardır) Ayrıca binanın solunda ve sağında kollarını uzatır gibi binaya destek veren alçak tepeler olmalı ve binanın ön cephesi açık alan olmalı ama bu açık alan yine evden yüksek olmayan tepelerle, ağaçlarla sınırlandırılmalı. İşte böyle bir yerde kendini korunaklı hissedebilirsiniz, adeta bir koltukta oturur gibi.

Form Okulu öğretilerine göre chi böyle alanlarda birikir. Tabi günümüzde bu tür doğal oluşumları yakalamak oldukça zor, büyük şehirlerde binalar, ağaçlar, dağ yerine, yollar, havuzlar ve tüm açık alanlar su yerine geçerler, dağlar; insanlar ve kendimizle uyumu, huzur ve mutluluğu temsil eder, su ise parayı… Form okuluna göre ejderhanın nefesi dağlarda oluşur, rüzgârla dağılır ve suyun başladığı yerlerde durur, buralarda birikir, çoğalır. Eğer evlerimiz rüzgâra karşı yeteri kadar korunaklı değilse, chi buralarda tutunamaz, ya da çok geniş bir açık alana bakıyorsa, deniz gibi yine buralarda da tutunamaz ve uçup gider. Bu çok para harcayacağımız anlamına gelir.

Chi açık alanlarda hızlanarak ilerler ve kötü enerjiye ( shar chi ) dönüşür ki bu kaçınılması gereken dir.

KOZMİK ÜÇLÜ VE FENG SHUİ

1-KADER ŞANSI

2-İNSAN ŞANSI

3-ÇEVRE ŞANSI (feng shui )

Eski bir Çin inanışına göre insan üç türlü şansın yönetimindedir. En önemlisi KADER ŞANSI dır, doğduğumuzda bizimle gelen tüm özelliklerimiz, genlerimiz, tarihimiz, nasıl göründüğümüz doğum tarihimizle ilişkilendirilmiştir. İNSAN ŞANSI ikinci sıradadır, doğduğumuz günden itibaren dönemler halinde şanslı ve şanssız olduğumuz yaş dilimlerimiz yine doğum tarihimizle ilişkilendirilir.   ÇEVRE ŞANSI üçüncü sırada hayatımızı etkiler. İşte Feng Shui nin ilgi alanı da burada başlar. Herkes bir çevre içinde yaşar, Feng Shui yaşadığımız evlerde, ofislerde etrafımızı çevreleyen enerjileri formüle ederek iyi enerjileri harekete geçirir ve bizlere refah, sağlık ve uyum getirmeyi amaçlar. İyi bir Feng Shui kader şansımızı ve İnsan Şansımızı geliştirebilir ama asla DEĞİŞTİREMEZ. Bu dönemlerimizi daha hafif atlamamıza, daha az acı çekmemize yardımcı olabilir.

FENG SHUİ İNSAN HAYATINI 1/3 ORANINDA ETKİLEYEN BİR ÖĞRETİDİR.

3-lucks[1]

Paylaşmak Güzeldir.

Leave a Reply