büyükayı

Feng Shui ve Uçan Yıldızlar

Feng Shui ve Uçan Yıldızlar 500 300 tca

Eski bir Çin atasözü şöyle der. İlk kader gelir, sonra şans ve üçüncü sırada Feng Shui vardır. Onlar yaşam yolculuğumuz esnasında kaderimiz ve şans döngülerimiz tarafından büyük ölçüde etkilendiğimize inanırlar. Feng Shui, kaderimiz ve şans dönemlerimizdeki zayıflıkları telafi eden veya geliştirmek için kullanılan bir tekniktir.

The ancient Chinese has a saying, “First Destiny, Second Luck and Third Feng Shui”. They believe that our life’s journey is influenced greatly by our destiny and luck cycles. And Feng Shui is a technique that one can use to offset the weakness or to enhance our destiny and luck.
Bir mekânı Feng Shui ye göre değerlendirirken, bunun iki farklı açıdan yapılması gerekir.

*Çevre faktörü
*Uçan Yıldızlar

Bu iki faktör bir bilgisayarın yazılımı ve donanımı gibidir.
Mekânın konumu, çevresindeki diğer binalar, yollar, sular, ağaçlar, arazinin eğimi, binanın yönü vb gibi sıralayabileceğimiz tüm özellikler, olumlu/olumsuz formlar çevre faktörü grubuna girer ve FORM FENG SHUI kurallarına göre değerlendirilebilirler. Form Feng Shui kuralları gözle görebileceğimiz özellikler ile bir binanın iyi enerjisi olup olmadığı konusunda bize fikir verebilir.

Ancak Feng Shui uygulamalarını geçerli kılan yöntem UÇAN YILDIZLAR YÖNTEMİDİR. Uçan yıldızlar hesaplaması bir binanın inşa edildiği tarihten ve ön cephesinden alınan pusula yönünden yola çıkılarak özel bir formülle hesaplanan binanın enerji haritasıdır. Bir anlamda bilgisayarın yazılımıdır. Ne kadar kuvvetli olursa, içinde yaşayanları o kadar olumlu etkiler. Uçan Yıldızlar Formülü mekânın gözle göremediğimiz enerji kalitesini bize göstermektedir.

Feng Shuide uzmanlar ‘’yıldız’’ kelimesini klasik feng shui analizlerinde Chi (Qi) enerjisinin tipini belirlemek için kullanırlar. Aslında bu enerjiler, 7 adet Büyükayı takımyıldızından ve 2 adet yardımcı yıldızdan aldığımız etkilerdir. Bu yıldız topluluğu eski Çin’de gökyüzünde dev bir evrensel saat olarak kabul edilir ve klasik feng shui de çok kuvvetli bir etkisi olduğuna inanılır. Çünkü 4 mevsim, 5 element ve yin yang değişimlerinin artmasını ve azalmasını düzenler. Bu yıldızlar 1 den 9’a kadar farklı enerji tipindedir ve farklı özellikleri temsil ederler.
Yaşadığımız mekânlarda her yön ( konum ) bir grup uçan yıldızın etkisi altındadır. Bunlar;

Kalıcı uçan yıldızlar (Mekânın Natal Haritası)
Binanın kuruluşu ve ilk yerleşim tarihleri ile etkinlikleri ortaya çıkan yıldızlardır. Bu yıldızlar binanın ön cephesinin pusula ölçümleri yapıldıktan sonra hesaplanır. Kalıcı olarak o yönü (konumu ) etkiler.

Senelik uçan yıldızlar
Etkileri değişik 9 adet uçan yıldız bir sene boyunca mekânlarımızın farklı yönlerinden yükselir. Bu döngü 9 sene devam eder. 9 sene sonunda yine aynı yıldız aynı yönde etkili olacaktır.

Aylık uçan yıldızlar
Her yönde etkisi farklı bir uçan yıldız bir ay boyunca etkili olur. Bu döngü 9 ay devam eder. 9 ay sonunda yine aynı yıldız aynı yönde etkili olacaktır.

Günlük ve saatlik uçan yıldızlar. Yine bir gün ya da 2 saat boyunca mekânlarımızın bir yönünü etkiler.

Feng Shui Analizinde binanın sabit uçan yıldızları ve senelik uçan yıldızlar belirlenerek uygun önlemler ve aktivasyonlar yapıyoruz. Bunun haricinde aylık yıldız dağılımını takip etmek yaptığınız uygulamaları daha etkili hale getirebilir.

Ben her ay senelik ve aylık enerji haritalarını mail olarak ve ayrıca aylık burç yazılarında yayınlamaktayım.
Mail listeme katılın, siz de güncel haberlerden bilgi sahibi olun.

Unutmayın, mekânlarınızda yapacağınız küçük değişikliklerle hayatınızda büyük değişimler yaşayabilirsiniz.

Aysun Sezgin